4.5.2017

GENDERIÁDA: Soutěž o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů

Soutěž se zaměřuje na vzdělávání a odbornou činnost středoškolských studentů a studentek. Cílem je motivovat studující, aby se zajímali o otázky rovnosti žen a mužů formou napsání odborné práce o délce 15 – 30 normostran.

NESEHNUTÍ chce prostřednictvím soutěže podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Odborné práce se můžou týkat nejpalčivějších společenských problémů, jako je například domácí násilí či zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách politických stran. Zájemci i zájemkyně si mohou na stránce www.genderiada.cz vybrat jedno z vypsaných témat nebo vymyslet vlastní. Vítěz nebo vítězka získá tablet Lenovo.

Všichni soutěžící budou mít zároveň možnost své práce v následujícím roce přihlásit do soutěže SOČ – Středoškolské odborné činnosti. I z toho důvodu budou své práce konzultovat s odborníky a odbornicemi v oblasti rovnosti žen a mužů, které si mohou vybrat na stránkách soutěže.

Záštitu nad soutěží převzala brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Genderová expertní komora. Soutěžící z celé České republiky se do soutěže mohou zapojovat až do konce října. Slavnostní vyhlášení proběhne na začátku prosince v pražské Akademii věd.