12.7.2018

Jak média informují o nerovnosti v odměňování žen a mužů?

Mzdová nerovnost mezi muži a ženami je téma, které rezonuje ve veřejné debatě. Jednou z důležitých složek veřejné diskuze jsou média, skrze který promlouvají jednotliví účastníci a účastnice debaty. Proto jsme v NESEHNUTÍ zpracovali Analýzu diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích, která zkoumá, jakým způsobem je diskuze o mzdové nerovnosti vedená, kdo má možnost v daných tématech vystupovat a jaké argumenty jsou v diskuzi používány.

ANALÝZA DISKUZE O NEROVNÉM ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ V ČESKÝCH MÉDIÍCH

íčiny mzdové nerovnosti, které aktéři a aktérky zmiňovali v článcích