25.1.2012

Ombudsman bude řešit případ diskriminované hasičky

Ombudsman se na podnět NESEHNUTÍ bude zabývat případem ženy diskriminované při přijímání zaměstnanců z důvodu pohlaví. Žena byla odrazována  již od podání písemné žádosti o přijetí do služebního poměru na místo hasičky. Bylo jí oznámeno, že pokud žádost o přijetí podá, nemůže se jako žena zúčastnit druhé fáze výběrového řízení. Ve výjezdové jednotce profesionálních hasičů proto dosud není žádná žena. Veřejný ochránce bude danou ženu kontaktovat a případ prošetří. Vyzývá také případné další oběti diskriminace na základě pohlaví, aby jeho úřad neváhaly kontaktovat.