13.10.2020

Online konferenci Regulace sexistické reklamy v 21. století můžete shlédnout i zpětně

Konference Regulace sexistické reklamy v 21. století se uskutečnila 15. září 2020. Celý program se z plánovaného setkání v Kanceláři veřejného ochránce práv přesunul do online prostředí a tak jsou všechny výstupy k dispozici ke zpětnému shlédnutí. Na této stránce najdete přehled všech výstupů, které NESEHNUTÍ ve spolupráci s hostkami a hosty z různých prostředí připravilo.

Hlavním cílem konference bylo představit aktuální výzkumy a analýzy, které se sešly v souborné publikaci nazvané jednoduše Sexistická reklama. Publikaci si můžete stáhnout ZDE.

Úvodní přednáška s Janou Kvasnicovou z Kanceláře veřejného ochránce práv a Petrou Havlíkovou z NESEHNUTÍ představila nejdůležitější body publikace a došlo také na rozbor konkrétních reklam. Přednáška je ke shlédnutí ZDE.

Právnička Pavla Špondrová mluvila o svém textu Dobré mravy, lidská důstojnost, obtěžování a sexistická reklama. Poslechnout si ji můžete ZDE.

Socioložka Radka Hanzlová z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky představila zprávu o vnímání sexistické reklamy českou veřejností. Cílem výzkumu, který zadalo NESEHNUTÍ, bylo prozkoumat postoje veřejnosti k sexistické reklamě obecně a k jejím různým specifikům. Celý rozhovor s ní najdete ZDE.

Rozhovor s Alenou Jaškovou o regulaci reklamy ve vztahu k judikatuře nejvyšších soudů si můžete přehrát ZDE.

Asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu Martin Šaroch zanalyzoval z procesního pohledu Metodickou informace k rozeznávání sexismu v reklamě. Poslechnout si ho můžete ZDE.

Sexistická reklama jako nekalá soutěž? Přednášku vedoucího katedry obchodního práva Právnické fakulty MU Josefa Kotáska najdete ZDE.

Vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv Veronika Bazalová vystoupila na online konferenci s příspěvkem Srovnání rozhodovací praxe Rady pro reklamu jako samoregulačního orgánu a krajských živnostenských úřadů. Pustit si ho můžete ZDE.