9.4.2013

Platová nerovnosť? Osobná skúsenosť

Pokiaľ ide o platové rozdiely medzi mužmi a ženami, tu je moja osobná skúsenosť.

Založili sme  s priateľom (v zmysle kamarát) pred pár rokmi firmu. Znamenalo to pre oboch dosť práce, stresu a zodpovednosti. V malej spoločnosti sú to veci ťažko deliteľné. Mierna disproporcia v odmeňovaní (v prospech muža) sa stala vlastne nejako automaticky súčasťou našej zakladateľskej zmluvy. Žeby tradícia?

V každom prípade to bola jeho podmienka. Keďže rozdiel v odmeňovaní bol – v porovnaní s číslom, ktoré uvádza výskum v ČR – malý, myslím, že by bolo zbytočné narúšať korektné pracovné vzťahy  tlakom na zmenu.

V horšej situácii bola moja známa, slobodná matka R.

V strojárskej firme pracovala s týmto pocitom: „Mala som na starosti veľké trhy  v Rusku, prevažne anglicky hovoriacich klientov. Napriek tomu, že som mala najlepšie predajné výsledky, môj plat bol nižší, ako nástupné platy mužov po skončení vysokej školy. Takých, čo len sedeli oproti mne za stolom a čakali na koniec pracovnej doby.“

R. odišla pracovať do inej spoločnosti. Po čase však zistila, že: „Plat som mala rovnaký ako kolega, ale prinášala som firme podstatne viac peňazí.“

Po týchto skúsenostiach sa rozhodla pre vlastnú živnosť a dnes je spokojná. Pre R. to bola najlepšia cesta, ako sa dopracovať k odmene, ktorúpovažuje za spravodlivú.

Text byl publikovamý rovněž na Femag.cz

Foto 1: Sujin Jetkasettakorn, FreeDigitalPhotos.net

Foto 2: http://equal-pay-day.com/