23.10.2013

STOP NEETICKÉ REKLAMĚ

Tento projekt je pod záštitou organizace NESEHNUTÍ (Brno), Gender Centra (Brno), OZ ZaŽiar (Tiár nad Hronom) a Antigona (Banská Bystrica). Je zaměřený na neetickou reklamu ve veřejném prostoru, podpořený programem Mládež v akci (hlavní koordinace patří Nesehnutí).

První víkendová akce je zaměřená na aktuální společenské problémy neetické a diskriminační reprezentace v reklamě, kterou potkáváme v našem každodenním životě. Vychází z přesvědčení, že jako občani a občanky jsme schopni (například prostřednictvím veřejné diskuze) ovlivnit obsah reklam, jako jsou billboardy, letáky či jiné formy propagace produktu či služby.

Celá tato akce spočívá v aktivním zapojení 8 mladých lidí, jak z ČR tak ze SR ve věku od 18 – 30 let, kteří absolvují ve dnech 21. – 24. 11. 2013 odborné, kreativní a interaktivní cvičení z této oblasti ve formě workshopu v Brně a blízkém okolí, který bude vedený odborníky a odbornicemi na tuto problematiku.

Účastníci a účastnice, kteří se do tohoto projektu mohou přihlásit do 10.11. 2013, vytvoří a zrealizují vlastní projekty zaměřené na problematiku neetické reklamy s podporou organizace spolu s finančními prostředky projektu.

letáček2