17.9.2014

Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

NESEHNUTÍ se svými partnerskými organizacemi realizovalo od září 2014 do ledna 2016 projekt  Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě, který podpořila nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Děkujeme za podporu!

 

NF_sexismus_obecná-plaketa-600x399

Název projektu: Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Realizátor: NESEHNUTÍ Brno
Kontaktní osoba:  Petra Havlíková
Projektový email: petra@nesehnuti.cz
Datum zahájení: 01.09.2014
Datum ukončení:
31.1.2016

Popis projektu:

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která nevyužívají dostatečně kompetence, které jim současná legislativa umožňuje. Zároveň budeme zapojovat veřejnost tak, aby se o problematice nejen kvalitně dozvěděla, ale také se aktivně zapojila do nabízených nástrojů řešení.

V rámci projektu byly realizované následující aktivity s těmito výstupy:

Konference pro vedoucí krajských živnostenských úřadů: 
Konference byla realizována pod záštitou ombudsmanky Anny Šabatové. Účastníci/ce se dozvěděli praktické informace o možnostech posuzování diskriminačních reklam a načerpají inspiraci od expertek z Magistrátu města Vídně (které budou přednášet skypovým přenosem). Jako hlavní zdroj odborných informací získali manuál “Jak na sexistickou reklamu”.

Kulaté stoly pro zástupce/kyně krajských živnostenský úřadů (3x):
Témata kultatých stolů: Regulace internetové reklamy, Porovnání praxe dozorových orgánů a samoregulačních orgánů, Specifika regulace reklamy v rádiu a televizi (více rozepsáno v příloze).

Podání podnětů na KŽÚ 
Podali jsme 14 podnětů na diskriminující reklamy.

Formulace doporučeného etického kodexu reklamy pro média
Provedli jsme rešerši etických kodexů reklamy u médií v zahraničí a vytvořili doporučení nejlepších postupů tj. etický kodex reklamy (dále “kodex”), který implementovali 2 média do svých programových dokumentů.

Advokační aktivity zaměřené na mediální instituce
Proběhla série osobních setkání, přípravy etických kodexů na míru, vyjednávání o možnostech a smyslu, prezentace záměru na programových radách jednotlivých médií.

Komparace zákona o regulaci reklamy s cizími právními úpravami 
Porovnali jsme právní úpravu ČR s Rakouskem, Slovenskem a Norskem a navrhli přenos dobrých praxí do českého prostředí. Vydali publikaci Právní boj proti sexistické reklamě ve srovnávacím kontextu.

Veřejné debaty, Promítání pro veřejnost s následnou diskuzí
Uspořádali jsme 6 veřejných debat a promítání v Praze a v  Brně.

Mediální práce 
Zapojili jsme 10 marketingových expertů/tek a 10 mediálně známých osobností s podpůrnými vyjádřeními k boji proti diskriminaci v reklamě. Z těchto vyjádření jsme vydali leták „České osobnosti proti sexismu nejen v reklamě“.

Natočili jsme krátký film o sexismu v reklamě a o pohledu zadavatelů sexistických reklam na své produkty. Film je ke shlédnutí zde.

Soutěž Sexistické prasátečko (dva ročníky)
Soutěže o nejvíce sexistickou reklamu ve veřejném prostoru, vítěz získává anticenu “Sexistické prasátečko” (odborná porota i hlasování veřejnosti)

Nesexismu.cz

Vytvořili jsme stránku pro snadné podávání podnětů na krajské živnostenské úřady www.nesexismu.cz, přes kterou lidé podali více jak 100 podnětů na nezákonnou reklmu-
Vzdělávací workshopy na středních školách 
Vedli jsme sérií workshopů o tématech jako jsou genderové stereotypy či sexismus v reklamách a médiích. Workshopy celkem absolvovalo více než 700 studujících.