16.9.2011

Ženy s dětmi doplácí na krizi

Tentokrát vám přinášíme zajímavou zprávu, která je překladem z newsletteru Evropské ženské lobby. Evropskou ženskou lobby tvoří více než 2 500 organizací napříč 30 evropskými zeměmi. Jejich cílem je podporovat skutečnou rovnost žen a mužů v Evropské unii, a to ve všech sférách, v soukromém i profesním životě. Více o Evropské ženské lobby zde.

Těhotenství a mateřská dovolená – doplácejí ženy na finanční a ekonomickou krizi?

[Brusel, 31. srpna 2011] Evropská ženská lobby upozornila na případ ženy z Belgie, které soud přiznal odškodnění ve výši šestiměsíčního platu z důvodu diskriminace, kdy jí kvůli těhotenství nebyla prodloužena pracovní smlouva. Článek také zdůrazňuje fakt, že Belgický institut pro rovnost žen a mužů za rok 2010 zaznamenal 42 stížností, vtahujících se k těhotenství/mateřství.
Tato informace odpovídá poznatkům zveřejněným v publikaci o důsledcích krize na chudobu a sociální vyloučení žen v EU, kterou vydala Evropská ženská lobby (EWL) společně s Oxfam v roce 2010. Zpráva nastínila dopady krize na ženy a identifikovala oblasti, u nichž je třeba provést další výzkum a genderovou analýzu, abychom získali přehled o plném rozsahu dopadů krize na ženy nejen na trhu práce, ale i v jiných oblastech. Zjištění  na základě rozhovorů s členskými organizacemi EWL ukazují na zvyšující se nestabilitu práce a pracovních podmínek především pro ženy, zejména pak odmítání těhotných nebo žen na mateřské dovolené, a převádění dlouhodobých úvazků na úvazky na dobu určitou, obzvláště u žen po návratu z mateřské dovolené. Ze zveřejněných dat vyplývá, že především těhotné ženy a ženy po návratu z mateřské dovolené jsou ohroženy diskriminací na trhu práce.
Rada ministrů prozatím nezaujala postoj ke stanovisku Evropského parlamentu (EP) k úpravě direktivy o mateřské dovolené z roku 1992 a vše napovídá tomu, že se tak nestane ani v blízké budoucnosti kvůli vysokým nákladům návrhu (EP navrhuje plnou výši platu po dobu 20 týdnů – s tímto návrhem se ztotožňuje i EWL).
Nabízí se otázka: musí ženy doplácet na finanční a ekonomickou krizi? Výbor pro práva žen v Evropském parlamentu s ohledem na současnou finanční krizi předložil písemný dotaz Radě, v němž žádá schválení úpravy zmíněné direktivy do roku 2020 s cílem najít kompromis mezi výší rodičovského příspěvku a délkou trvání mateřské dovolené. Výbor rovněž požaduje stanovisko Rady k rodičovské dovolené (v rámci upravené direktivy) a upozorňuje, že pokud má být dosaženo 75% zaměstnanosti žen do roku 2020, musí být přijata opatření k slaďování profesního a rodinného života.
EWL bude pozorně sledovat diskuzi o úpravě stávající direktivy a bude i nadále prosazovat opatření, která zajistí, že ženy nebudou doplácet na důsledky finanční/ekonomické krize.
Přeložila: Alžběta Možíšová