Co můžete udělat vy?

Jak se postavit proti násilí? Aktivně!

  • lidsky – vystupujte proti násilí, nebagatelizujte jej, neodsuzujte oběti, ale násilníky
  • občansky – konfrontujte politické zástupce a zástupkyně kdykoliv vidíte, že dostatečně nezabraňují násilí, netrestají jej a nesnaží se jej napravit
  • odvážně – vystupujte proti společenským, kulturním nebo náboženským předsudkům a stereotypům, které snižují lidskou důstojnost žen
  • feministicky – propagujte rovný přístup žen k politické moci, rozhodování a zdrojům
  • regionálně – podporujte nebo sami/y iniciujte aktivity proti násilí ve své obci, komunitě, centru pro ženy apod.
  • soukromě – podporujte postižené ženy z pozice příbuzné/ho, kolegy/ně, známé/ho
  • do široka – šiřte informace o této problematice a pomocných zařízeních pro ženy, poradenských centrech a azylových domech ve svém okolí

Pozvěte si nás, rádi k vám přijedeme s přednáškou o násilí páchaném na ženách a přivezeme s sebou také informační materiály s kontakty na pomáhající organizace: