A co ženy v médiích?

NROS_publicita_obr_maly

 

NESEHNUTÍ Brno realizuje od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 projekt „A co ženy v médiích?“ s registračním číslem 3720018, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

Cílem projektu je podpora žen, které aspirují nebo by mohly aspirovat na vyšší pozice v rámci médií, a současně šíření povědomí o nedostatečné a neadekvátní reprezentaci žen v médiích. Na projektu budou spolupracovat tři neziskové organizace, které se dlouhodobě věnují otázce rovných příležitostí, a to GIC NORA, o. p. s., NESEHNUTÍ Brno a Žába na prameni o. s. Projekt bude pracovat se skupinou celkem 63 žen, a to mimo jiné za aktivní podpory mentorek, úspěšných žen v médiích a univerzit v České republice.

Realizační tým projektu:

Michaela Mořická manažerka projektu michaela.moricka@gendernora.cz
Kateřina Hodická supervizorka    
Petra Havlíková supervizorka parterské části petra.havlikova@nesehnuti.cz  
Alžběta Možíšová realizátorka parterské části alzbeta.mozisova@nesehnuti.cz  
Karel Polanský redaktor     
Jana Plotková PR manažerka jana.plotkova@nesehnuti.cz  
Iva Linda Maruščáková koučka leadershipu

 

www.nesehnuti.cz

www.zenskaprava.cz

www.facebook.com/nesehnuti

www.facebook.com/zenskapravajsoulidskaprava

www.twitter.com/NESEHNUTI

 

http://podporte.nesehnuti.cz/