Dopady plánovaných vládních reforem na ženy

Program Ženská práva jsou lidská práva natočila klip upozorňující na dopady současných i plánovaných vládních reforem na různé skupiny žen:

Dále jsme připravily otevřený dopis vládě a poslanecké sněmovně, který opět upozorňuje na dopady reforem na různé skupiny žen. Dopis můžete také podepsat.

Dále jsme vytvořili krátkou a srozumitelnou publikaci mapující dopady plánovaných vládních reforem na ženy. Na plánovaná opatření současné vlády zaměřilo svou pozornost již více organizací a mezi němi také česká koalice Social Watch, jejíž členskou organizací je také NESEHNUTÍ.

Social Watch zahájila kampaň „Chudoba a (ú)sporná opatření“, jejímž cílem je varovat českou veřejnost před vysoce negativními důsledky tzv. úsporných škrtů, které připravuje nová vláda. Především jde o nepříznivé dopady ve čtyřech oblastech – na jednotlivé skupiny žen, na oblast školství a vědy, na cizince a cizinky žijící v ČR a také na dodržování našich mezinárodních závazků vyplývajících z Miléniové deklarace OSN.

publikaci se proto zaměřujeme právě na některé dopady na vybrané skupiny žen. Některá opatření totiž mají odlišný dopad právě na ně. Podle koalice Social Watch se jedná například o snížení sociálních dávek včetně rodičovského příspěvku a porodného, zavedení školného na vysokých školách či pokračování ve zpoplatnění lékařské služby. Stále přetrvávající rozdíl mezi platy žen a mužů, který se v České republice pohybuje okolo 23 %, bude mít také dopad na výši důchodu žen, zvláště v rámci uvažované důchodové reformy. Negativně se tento nepoměr promítne i v případě zavedení školného na vysokých školách. Nižší příjmové skupiny obyvatel – a v této skupině nepoměrně více ženy než muže – rovněž ovlivní zvýšení nepřímých daní a snížení přímé podpory rodin a její nahrazení daňovými odpočty.