2.9.2011

Čeho chcete dosáhnout feministickými aktivitami?

Chceme dosáhnout toho, aby ženy i muži měli stejné příležitosti věnovat se tomu, co je naplňuje. Aby jim nebyly kladeny omezující překážky (např. na trhu práce pro muže překážky ze strany zaměstnavatelů a zaměstnavatelek, rozhodne-li se muž odejít na rodičovskou dovolenou či např. dotazy na případné těhotenství žen či rodinné plány kladené ženám na pracovních pohovorech) a aby jejich práce byla na stejných pozicích stejně ohodnocována. Chtěli bychom ovlivnit informováním veřejné mínění tak, aby nebylo tolerantní k násilí na ženách (ale i mužích, dětech, seniorech a seniorkách apod.), aby se nestavělo posměšně k mužům, kteří se rozhodnou být aktivními otci či aby neodsuzovalo ženy, které si zvolí raději práci, která je naplňuje, než celodenní péči o děti. Přitom netvrdíme, že nějaká z těchto cest je lepší nebo hodnotnější, pouze chceme, aby muži a ženy nebyli sankcionováni za to, když si kteroukoliv zvolí.