2.9.2011

Hormonální antikoncepce mi umožňuje velmi pohodlný život, tak proč bych se jí měla vzdát?

Nepopíráme, že hormonální antikoncepce je velmi pohodlné a svým způsobem moderní řešení. Snažíme se pouze upozornit na fakta, která se často v souvislosti s hormonální antikoncepcí opomíjejí. V prvé řadě jsou to zdravotní rizika pro ženu a její tělo – přiznejme si kolik gynekologů Vám nejprve udělá jaterní testy a hloubkový rozhovor o zdravotních dispozicích vaší rodiny? 4% žen trpí dědičnou poruchou, která způsobuje plicní embolii právě v souvislosti s užíváním antikoncepce. Nestálo by za to provést u každé ženy jednoduchý test na zjištění této predispozice? V neposlední řadě je zde také stále riziko, že neznáme všechny důsledky hormonální antikoncepce na zdraví žen v dlouhodobém horizontu. Další velkou problémovou oblastí, o které se téměř nemluví, je hromadění hormonů, které ženy užívající hormonální antikoncepci vylučují močí do  životního prostředí. Označují se spolu s dalšími látkami jako endokrinní disruptory a způsobují například úhyn některých druhů ryb z důvodu i několikeré změny pohlaví u samečků během jejich života, které samozřejmě způsobuje v prvé řadě jejich sterilitu (více viz.: http://www.osel.cz/index.php?clanek=2826). Jak takto „hormonálně“ znečistěná voda působí na nás? A jak tento fakt souvisí s výrazným poklesem hlavně mužské plodnosti, která prudce stoupá právě od 60.tých let, které byly boomem v užívání hormonální antikoncepce? Posuďte sami.