Feministický časopis FEMA

Feministický magazín FEMA je barevným čtvrtletníkem, který oslovuje osoby, které se nějakým způsobem o feminismus zajímají a to jak aktivní feminist(k)y, tak osoby, které by své sympatie nikdy (zatím!?) za feminismus neoznačili. Spíše než o odborné periodikum nám jde o zábavné a podnětné čtení life-stylového typu. Naším cílem je posilovat český feminismus s velkým důrazem na kontext dění podporující ženská práva a genderovou rovnost v severo-západní i jiho-východní části světa.
Časopis je neziskovou a převážně dobrovolnickou aktivitou osob aktivně působících v českém feministickém prostoru. Vydavatelsky Femu zaštiťují Genderově informační centrum NORA, o. p. s. a ženskoprávní program NESEHNUTÍ.

První číslo vyšlo v září 2010 a jeho tématem bylo Navazujeme, druhé v lednu 2011 a zabývalo se sportem. Třetí číslo bylo věnované tématu krize a brzy vyjdou další čísla věnovaná sexu a dále genderu a médiím. První čísla vyšla s finanční podporou nadačního fondu Slovak-Czech Women´s Fund.

Obsah časopisu tvoří postupně se vyvíjející a ustalující rubriky Stalo se (co redakci zaujalo v uplynulém čtvrtroce v ČR a ve světě s podrubrikou Feministka skáče/pláče), Představujeme (feministickou osobnost/aktivitu/organizaci), Téma (soubor tématicky laděných článků vč. podrubrik Historické vlákno a Anketa), Feministickou optikou (směsná rubrika zahrnující různorodé texty vč. reportáží, sloupků genderové lingvistky Jany Valdrové, socioložky Lucie Jarkovské a různých mužů v tzv. Mužské štafetě, nechybí komiksy a nezapomínáme ani na ochranu životního prostředí v části zvané Ekofeministickou optikou), zařazeny jsou i klasické rubriky Poradna (právní/psychologická), Kultura a k závěru se blížíme s rubrikou postmoderní bojůvky Gender Combat, k aktivní reakci vybízí galerie Sexistické prasátečko a samotnou tečku časopisu tvoří Kalendář akcí (výhled na další čtvrtrok).

Nabízíme prostor pro různé formy spolupráce – texty, ilustrace, fotografie, redakční práce apod.
Chcete-li se zapojit, neváhejte a kontaktujte nás: fema@gendernora.cz nebo kristyna@nesehnuti.cz

Více o časopisu: http://femamagazin.wordpress.com/ a facebooková stránka časopisu .