Formy násilí na ženách

Násilí na ženách má mnoho podob. Deklarace Organizace spojených národů (OSN) o odstranění násilí páchaného na ženách z roku 1993 jej vymezuje jako „jakýkoliv rodově podmíněný čin, který vede, anebo který by mohl vést k fyzické, sexuální či psychické újmě, anebo zranění žen, včetně vyhrožování těmito činy, zastrašováním anebo svévolnému omezování svobody, a to ve veřejném i soukromém životě.“

Domácí násilí

 • fyzické, psychické, sexuální, sociální i ekonomické násilí mezi partnery, které se odehrává v soukromí, je opakované a má eskalující tendenci
 • Ženy zažívají násilí nejčastěji v intimních vztazích.(1)
 • 70 % ženských obětí vražd je zabito svými partnery.(2)

 

Znásilnění, sexuální zneužívání

 • všechny sexuální úkony, které byly vynuceny násilím, pod pohrůžkou násilí, nebo zneužitím bezbrannosti jiné(ho)
 • ve válečných konfliktech je znásilnění součástí systematického a promyšleného způsobu boje a etnických čistek
 • sexuální násilí na dívkách (vč. kojenců) se děje i ve slepé víře, že sexem s pannou lze vyléčit HIV-AIDS
 • Znásilnění či pokus o něj ve svém životě zažije až každá pátá žena.(1)
 • Dívky jako děti a dospívající jsou významně častěji oběťmi sexuálního zneužívání a násilí než chlapci.(3)

 

Obchod se ženami

 • závažné porušování lidských práv, kdy jsou lidé nuceni k vykonávání nějakého druhu práce, prostituci apod. pod hrozbou fyzického nebo psychického násilí
 • Každoročně jsou obchodovány statisíce žen a dětí.(1)
 • K prostituci je prodáno či nuceno 700 tisíc – 4 milióny žen ročně.(4)

 

Škodlivé tradiční praktiky

 • mrzačení ženských genitálií (ženská obřízka), vraždy cti, vraždy pro věno, ukamenování, upalování, polévání kyselinou, znásilnění jako trest ad.
 • Každý rok se 5000 žen stane obětí vražd cti.(1)
 • Odhadovaný počet žijících obětí ženské obřízky je 130 miliónů žen.(1)
 • Tento akt podstoupí každoročně 2 milióny dívek a žen.(4)

 

Genderocida

 • interrupce plodů či zabíjení novorozeňat ženského pohlaví, jejich nedostatečná výživa a lékařská péče
 • Na světě takto demograficky chybí 113 – 200 milionů žen.(4)

Zdroje informací:

(1) Rozvojový fond pro ženy (UNIFEM)
(2) Amnesty International ČR, kampaň Stop násilí na ženách
(3) Shrnutí závěru 4. světové konference o ženách v Pekingu 1995 v porovnání s českou situací 1998
(4) Organizace spojených národů (OSN – fakta k Mezinárodnímu dni žen 2007)