Konference Aktivní rodičovství 2010

konané 23.10. 2010, v Brně, na Fakultě sociálních studií