Lidé v billboardu Den Evropy

Den Evropy, 9.5. 2010, nám. Svobody, Brno