Mezinárodní den rovnosti žen a mužů

Infostánek k Mezinárodnímu dni rovnosti žen a mužů, 18.6. 2010, Malinovského náměstí, Brno