Soutěž FIGHT SEXISM

V rámci již pátého ročníku soutěže Sexistické prasátečko pořádá NESEHNUTÍ poprvé soutěž FIGHT SEXISM. Účastníci a účastnice soutěže si mohli zvolit jakoukoli reklamu, která je sexistická a následně ji výtvarným způsobem přetvořili a zaslali nám ji. Nejčastěji se reklamy v tištěné podobě překreslovaly nebo přelepovaly. Vznikaly tak vtipné a trefné výtvory, které stojí za to vidět.

Tato soutěž však nemá pouze pobavit. Klademe si za cíl především upozornit na sexismus v reklamách obsažený. Chceme poukázat na fakt, že lze vytvořit reklamu, která bude originální, zábavná a zároveň nebude generově stereotypní a nevhodná. Také se nesnažíme tyto reklamy znehodnotit, ale poukázat na znehodnocená a sexisticky vyobrazená těla žen a mužů.

Soutěž probíhala do 15.10.2013 a ze zaslaných příspěvků budou odbornou porotou vybrány tři nejvýstižnější vítězné práce. Pro druhé a třetí místo připravujeme balíčky se zajímavými cenami a úplný vítěz či vítězka získá 5000 korun. Vyhlášení výsledků proběhne koncem listopadu zároveň s vyhlášením soutěže Sexistické prasátečko. Účastníci/ce soutěže budou následně kontaktováni o výsledcích jejich snažení. A níže se můžete podívat, jak vše dopadlo: