Gender a migrace

Aktuální veřejná debata dotýkající se tématu migrace je v České republice provázena obavami z neznámého. Navzdory zkušenostem, které má ČR s přijímáním lidí ohrožených válkou či jinými těžkostmi, a navzdory faktu, že migrace je přirozenou součástí historie lidstva, je aktuální diskuze prostoupena dezinterpretacemi, stereotypy, neznalostí relevantních skutečností a v mnoha případech i neochotou jít za hranice našich limitovaných znalostí o lidech, kteří přicházejí či již léta žijí v našem sousedství.

Specifický aspekt této veřejné diskuse o „hrozbě migrace“ je spojen s tématem ženských práv. Média vytváří a tím i ve veřejném prostoru potvrzují obraz příchozích mužů ohrožujících bezpečnost evropských žen. Co však v médiích a ve veřejném prostoru chybí je skutečný hlas žen, které by měly být potencionálními obětmi nebezpečí stejně jako hlas žen, které v minulosti byly nebo aktuálně jsou v pohybu a čelí tak reálnému nebezpečí spojenému s migrací.

Program Ženská práva jsou lidská práva se dlouhodobě zasazuje o změny ve stereotypním zobrazování mužů a žen tím, že aktivně vstupuje do veřejné diskuze a zapojuje do ní také širokou veřejnost. Svými aktivitami tak chceme vytvářet prostor, v němž budou moci zaznít i skutečné hlasy a životní příběhy žen se zkušeností migrace. Naší snahou je přinést do veřejného prostoru alternativní příběhy, které ze stereotypního obrazu o určité skupině vytvoří prostor pro pochopení a respekt konkrétních životních zkušeností.

 

V současnosti realizujeme projekt Migrace optikou genderu a umění, kde se tématu věnujeme prostřednictvím

 

 

Odkazy na online články k tématu:

Žena mezi válkou a životem, Femag.cz

Odvaha nebát se cizího, A2larm

Kreativní hlasy žen: migrace optikoku genderu a umění, Femag.cz

Čas na vlastní party,  iDNES.cz, blog NESEHNUTÍ

Přijímáme migrantky? Ano, ale jen dokud pracují., tisková zpráva NESEHNUTÍ ke Dni rovnosti žen a mužů 2017

Ženy bez hranic dnes obsadí sochu Jošta, tisková zpráva NESEHNUTÍ k happeningu a veřejné diskuzi nejen o migraci