Interaktivní studijní program v Rakousku a České republice

 

16.-22. září 2017 v Rakousku

18.-24. října 2017 v České republice

 

 

Kdy: 16. – 22. září 2017 ve Vídni / Rakousku (7 denní program); 18. – 24. října 2017 v Brně, Praze / České republice (7 denní program)

Kdo: 5 účastníků a účastnic z Rakouska; 5 účastníků a účastnic z České republiky

Kde: Vídeň, Brno, Praha

 

Jste učitel, učitelka, pracovník či pracovnice s mládeží, lektor, lektorka a zajímáte se o genderově citlivé vzdělávání? Pracujete na prosazování genderově citlivého vzdělávání v rámci národní strategie vzdělávání v České republice? NESEHNUTÍ a POIKA, organizace aktivní v genderově citlivém vzdělávání v České republice a Rakousku, organizují interaktivní studijní návštěvu a program v ČR a Rakousku s cílem rozvíjet mezinárodní spolupráci, sdílet dobrou praxi v oblasti genderového vzdělávání, získat znalosti o tématu v mezinárodním kontextu a přispět k budování genderově citlivých škol v ČR a Rakousku.  

 

Studijní program je otevřen všem lidem aktivním ve vzdělávání, práci s mládeží nebo rozvoji kurikula, kteří usilují o změny směrem k více genderově citlivému prostředí v oblasti školství a práce s dětmi a mladými lidmi. Program zahrnuje praktické workshopy, diskuze, setkání s aktéry a institucemi zodpovědnými za vzdělávání, exkurze (organizace, školy, státní instituce).

 

Cíle:

  • sdílet a získat znalosti o genderově citlivé práci, metodách, přístupech v ČR a Rakousku
  • vytvořit nové možnosti pro spolupráci, platformu lidí aktivních v genderově citlivém vzdělávání v mezinárodním kontextu
  • diskutovat výzvy, možné změny a směry v oblasti genderově citlivého vzdělávání v ČR a Rakousku s relevantními aktéry a zástupci, zástupkyněmi institucí (MŠMT, NÚV, Kancelář veřejného ochránce práv, akademická sféra, NNO, studující)

 

Popis problematiky:

Kategorie genderu prostupuje všemi sférami našich životů, přičemž školy a vzdělávání má zásadní vliv na procesy, které formují role a očekávání spojená s muži a ženami. Vyučující, pracovníci, pracovnice s mládeží, lektoři a lektorky mohou snadno inklinovat k odlišnému zacházení s chlapci a dívkami na základě svého očekávání toho, jak by se měli chlapci a dívky chovat a jaké role by měli nebo neměli ve škole potažmo ve společnosti zastávat. Organizace školy, např. v podobě oddělování chlapců a dívek na základě specifických činností “pro dívky” či “pro chlapce” bez hlubší reflexe dopadu tohoto dělení na jejich budoucí kariéru, může negativně ovlivnit individuální rozvoj a volby pro budoucnost u mladých lidí. Navíc mohou být v kolektivu dětí a studujících transgender osoby, které se díky komplikované identifikaci se skupinou dívek či chlapců mohou velmi rychle cítit jako fyzicky segregované. Školy tak mají důležitý vliv na budoucí profesní stejně jako osobní život mladých lidí. A v tomto směru inkluzivní školy, které nabízejí podporu a vzdělávání dle individuálních potřeb a potenciálu každého dítěte a které zajišťují rovné příležitosti a zacházení pro každého, musí být také genderově citlivými školami.

 

Praktické informace:

Program bude probíhat převážně v anglickém jazyce, během návštěv škol, v rámci workshopů bude zajištěno tlumočení z němčiny do ČJ/angličtiny či z ČJ do němčiny/ angličtiny

 

ÚČASTNÍCI A ÚČASTNICE SE MOHOU ZAPOJIT DO JEDNÉ ČI OBOU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV V RAKOUSKU A ČR. SVÉ PŘIHLÁŠKY MŮŽETE ZASÍLAT DO 14. ČERVENCE NA ADRESY:

office@poika.at (účastníci/účastnice z Rakouska)

lucie.cechovska@nesehnuti.cz (účastníci/účastnice z České republiky)

 

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE

 

Finanční podmínky:

Účastnický poplatek 1100 Kč/týden.

Ubytování, strava, místní doprava a program jsou zajištěny hostujícími organizacemi NESEHNUTÍ a POIKA

Cestovní náklady budou proplaceny ve 100% po skončení studijní návštěvy.

 

Důležitá data:

Uzávěrka přihlášek – 14. července 2017.

Oznámení o účasti na akci – 24. července 2017.

 

 

Studijní cesty jsou organizovány s podporou programu Strategické partnerství Erasmus+