Jak se bránit proti sexismu v reklamě

Sexismus v reklamě je problém, se kterým může něco udělat každý z nás. V České republice problematiku reklamy řeší Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Profesně se jí zabýva Rada pro reklamu jakožto nezávislá instituce. Na televizní a rozhlasovou reklamu dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a nad ostními typy reklam krajské živnostenské úřady.