Co můžete udělat vy?

Když se setkáte se sexistickou reklamou, můžete:

1. nominovat ji do soutěže Sexistické prasátečko
– reklamu vyfotografujte (v případě internetové si ji uložte nebo aspoň odkaz na ni) a pošlete nám ji na zenskaprava[@]nesehnuti.cz. K fotografii či odkazu na danou reklamu připojte místo jejího výskytu a název firmy, o jejíž reklamu se jedná, pokud tyto informace znáte
– do souteže můžete navrhovat jak reklamy tištěné, např. z novin, časopisů a billboardů, či  internetovétak reklamy televizní – a to z celé České republiky. Autor/ka vítězného návrhu bude oceněn/a.
– přijímání návrhů probíhá celoročně, aktuální informace o vyhlašování soutěže a hlasování o došlých reklamách v sekci Soutěž Sexistické prasátečko

2. Obrátit se na firmu, která sexistické reklamy využívá
– využijte svého práva zákazníků/zákaznic a dejte najevo svůj nesouhlas se sexistickou reklamou – dobrý výrobek sexistickou reklamu nepotřebuje!
– využít můžete také naše samolepky a společně s danou reklamou je zaslat dané firmě s apelem na stažení. Samolepky najdete zde

3. podpořit soutěž Sexistické prasátečko
– koupí placek nebo samolepek nejen vyjádříte svůj postoj, kterým se stavíte proti sexismu, ale zároveň tím umožníte rozvoj dalších aktivit v této oblasti

4. obrátit se na samoregulační orgány reklamy
– prostřednictvím webového formuláře můžete upozornit Radu pro reklamu – ta posuzuje etičnost reklamu podle kodexu a může navrhnout stažení nevyhovujících reklam
– v případě televize a rozhlasu lze kontaktovat také Radu pro rozhlasové a televizní vysílání

5. monitorovat další sexistické reklamy
– všímejte si reklam kolem nás a nebuďte lhostejní k sexismu
– aktivně vyhledávejte a upozorňujte na reklamy, které zneužívají ženských a mužských těl
– tipy na sexistické reklamy nám můžete zaslat na mail zenskaprava[@]nesehnuti.cz, vyvěsíme je na webu

6. poslat podnět příslušnému Karajskému živnostenskému úřadu
– je možné také sepsat podnět či stížnost, kterou zašlete na podatelnu příslušného Krajského úřadu, který může podniknout příslušné kroky
– podrobnější popis pravomocí Krajských živnostenských úřadů a návod jak sestavit podnět či stížnost naleznete zde.