Jak podat stížnost na sexistickou reklamu

Stížnosti na sexistickou reklamu podávané Radě pro reklamu
Pokud podáváte stížnost na sexistickou reklamu Radě pro reklamu, je nejsnazší cesta oslovit Radu pomocí jejich webového formuláře. Do něj vyplníte své jméno, adresu, email, případně jiný kontakt a následně formulaci své stížnosti, informaci o umístění, otištění či odvysílání reklamy, můžete přiložit dokumentující fotogenii či odkaz a informaci, se kterými ustanoveními Kodexu reklamy Rady pro reklamu je daná reklama v rozporu.
V případě sexistické reklamy se jedná o následující ustanovení:
1. Slušnost reklamy
1. 1.
Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média.
1. 2.
Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
Stížnost také můžete poslat písemně na adresu:
Rada pro reklamu
Malostranské nám. 23/37
118 00 Praha 1
Formulaci své stížnosti doporučujeme vždy doplnit konkrétními argumenty, z jakého důvodu považujete reklamu za sexistickou, zde Vám nabízíme několik základních argumentů, které se v případě sexistické reklamy často opakují:

 

  • reklama zobrazuje sexualizované tělo bez souvislosti s nabízeným produktem (typicky auto propaguje polonahá žena)
  • reklama obsahuje dvojsmyslné sdělení se sexuální kontací („potřebujete píchnout?“ „nebojte se ojetin od nás“)
  • reklama zobrazuje ženy/muže ve stereotypních rolích postavených na předsudcích o „náležitém“ či „přirozeném“ chování mužů a žen.
  • reklama obsahuje slovní sdělení urážející ženy nebo muže s cílem jedno pohlaví zesměšnit (např.: „překladový slovník žensko-ajťácký“)
  • reklama odkazuje k násilí na ženách, což může ve společnosti vyvolávat větší toleranci k násilí na ženách

ForMen_Praha_Tereza-Domínová-1024x768

Proč je důležité formulovat svou stížnost s konkrétními argumenty?
Rada pro reklamu a její rozhodující orgán Arbitrážní komise přistupují k jednotlivým stížnostem individuálně a ve svých rozhodnutích většinou formulaci stížnosti uvádějí. Stejně tak ovšem mají povinnost o svém jednání předem informovat danou firmu, která má právo se ke stížnosti vyjádřit. Tohoto práva většinou firmy využívají a pomocí často právní argumentace na stížnost reagují. Jejich obhajobu musí Arbitrážní komise vzít v potaz, proto je vhodné, když i stížnost je formulována jasně a je vyargumentována.
Pokud si s konkrétní argumentací nevíte rady, můžete se na nás obrátit na adrese zenskaprava@nesehnuti.cz

Konkrétní příklad:
Firma:
Day to Day s. r. o., 28. října 829/270, Ostrava
Typ reklamy:
Billboard
Umístění:
Křižovatka Hornopolní a Várenská, Ostrava
Stížnost:
Reklama je neetická, protože využívá ke své reklamní prezentaci obnaženého těla (v tomto případě zcela obnaženou ženu) k propagaci produktu s nahotou nijak nesouvisejícím – finančních služeb. Půjčování peněz není nijak kulturně ani jinak spojeno s nahotou. Ani argument, že společnost cílí na muže (přestože je to argument, který sexističnost reklamy spíše potvrzuje) neuspěje, protože u společností, které půjčují peníze, si častěji berou půjčky ženy než muži (například firma Profi Credit uvádí, že si ženy berou půjčku v 55% případů). Reklamní zobrazení je navíc spojeno s dvojsmyslným sloganem „Potřebujete píchnout?“. Tento sexuální dvojsmysl naznačuje, že tělo ženy není nic jiného, než objekt k uspokojení sexuální touhy. Vzhledem ke kulturnímu rozložení finančního kapitálu ve společnosti je interpretace výpomoci ženy ze strany půjčky financí velmi nepravděpodobná.
Z těchto důvodů považuji reklamu za sexistickou a odporující Kodexu reklamy.
Děkuji za její prošetření.
S pozdravem,
—————–
Day-to-day_Jiřína-Pavlíková_Ostrava-Muglinovská-1024x865

Ustanovení Kodexu reklamy:
1. Slušnost reklamy
1. 1.
Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média.
1. 2.
Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.