Krajské živnostenské úřady

Krajské živnostenské úřady při Krajských úřadech:
Krajské živnostenské úřady jsou jednou z institucí, která dbá na dodržování Zákona o regulaci reklamy. Mají pravomoc vykonávat dohled nad zejména venkovní a lokální reklamou (vývěsní štíty, letáky, plakáty). Mohou udělovat podle Zákona o regulaci reklamy (proklik na příslušnou kapitolu)

Adresy jednotlivých krajských živnostenských úřadů:

Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor Krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor Krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Karlovarského kraje – Odbor Krajského živnostenského úřadu

Krajský úřad Kraje Vysočina – Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Odbor živnostenský

Krajský úřad Libereckého kraje – Správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor Krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Pardubického kraje – Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Ústeckého kraje – Oddělení krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor Krajský živnostenský úřad

Magistrát hl. města Prahy – Odbor živnostenský a občanskosprávní