Podněty krajským živnostenským úřadům

Proti sexismu v reklamě se můžete bránit u Krajských živnostenských úřadů, které jsou dozorující orgány v oblasti reklamy. Jsou jednou z institucí, které dohllížejí na dodržování Zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.), který upravuje podobu reklam. Důležitým ustanovením v této oblasti je také antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.), který zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, obsah prvků pornografie v reklamě a rozpor s dobrými mravy. Nejdůležitější ustanovení Zákona o regulaci reklamy naleznete na webových stránkách Ženská práva jsou lidská práva a jeho úplné znění zde.

Na základě tohoto zákona mají Krajské živnostenské úřady pravomoc vykonávat dohled nad venkovní a lokální reklamou a v případě pořušení tohoto zákona mohou také udělovat pokuty do výše 2 mil. korun. Osobně se můžete podílet na obraně proti sexistickým reklamám mnoha způsoby, které naleznete zde. Například můžete příslušnému Krajskému úřadu zaslat podnět na podatelnu, který na základě toho podnikne výše zmíněné opatření. Tím, jak má takový podnět Krajskému úřadu vypadat, se můžete inspirovat níže na podnětech, které zaslalo Krajským živnostenským úřadům NESEHNUTÍ.

 

Podnět živnostenskému úřadu Jihomoravského kraje

Podnět k prošetření, zda reklama na mezinárodní festival Divadelní svět Brno 2013, pod vedením TIC Brno, není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno, o.s. podává podnět na prošetření, zda obrazová část reklamy prezentující Divadelní svět Brno 2013, pořádaný TIC Brno, není v rozporu se zákonem... » pokračování

Podnět Krajskému živnostenskému úřadu Vysočina

Podnět k prošetření, zda reklama Pivovar Poutník Pelhřimov není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno, o.s. podává podnět na prošetření, zda obrazová část reklamy prezentující značku piva Poutník Pelhřimov, se sídlem Pivovarská 856, 393 17 Pelhřimov, není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. o... » pokračování

Podnět Krajskému živnostenskému úřadu Ústí nad Labem

Podnět k prošetření, zda reklama firmy FEKO LT Litoměřice, není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno, o.s. podává podnět na prošetření, zda obrazová část reklamy prezentující firmu FEKO LT Litoměřice, se sídlem Smetanova 1813/5, 412 01,  Litoměřice-Předměstí, není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. o... » pokračování

Podnět Krajskému živnostenskému úřadu Pardubice

Podnět k prošetření, zda reklama soukromníka Františka Lexi s názvem Podhledy-Příčky-Podkroví není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno, o.s. podává podnět na prošetření, zda obrazová část reklamy prezentující služby montáž sádrokartonů, pod vedením Františka Lexi, se sídlem Dolany 110, 533 45, Pardubice, není v rozporu se zákonem... » pokračování

Podnět Krajskému živnostenskému úřadu Liberec

Podnět k prošetření, zda reklama Dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno, o. s. podává podnět na prošetření, zda obrazová část reklamy prezentující služby Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ 47311975,... » pokračování