Kontakt

Kristýna Pešáková, kristyna@nesehnuti.cz,
členka programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: domácí a partnerské násilí, násilí na mužích, sexismus v reklamě, rovné odměňování, genderově citlivé vzdělávání

Petra Havlíková, petra@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: sexismus nejenom v médiích a reklamě, nerovné odměňování žen a mužů, genderově senzitivní vzdělávání

Lucie Čechovská, lucie@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva, téma: příběhy žen se zkušeností migrace, genderově citlivé vzdělávání

Radek Kubala, radek@nesehnuti.cz, člen programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: rovné odměňování, gender a migrace

Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: aktivní rodičovství, genderově citlivá výchova (genderově citlivé knihy pro předškoláky a předškolačky, platforma Rodiče za genderově citlivé vzdělávání)

Kontaktovat nás můžete:
zenskaprava@nesehnuti.cz

NESEHNUTÍ
třída Kpt. Jaroše 18
602 00 Brno
tel.: 543 245 342
mobil: 605 239 579