Kontakt

Kristýna Pešáková, kristyna@nesehnuti.cz,
členka programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: genderově citlivé vzdělávání,domácí a partnerské násilí, násilí na mužích, sexismus v reklamě, rovné odměňování.

Petra Havlíková, petra@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: sexismus nejenom v médiích a reklamě, nerovné odměňování žen a mužů, genderově senzitivní vzdělávání.

Lucie Čechovská, lucie@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva, téma: příběhy žen se zkušeností migrace, genderově citlivé vzdělávání

Eva Bartáková, eva@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva: genderově citlivé vzdělávání, sexismus v médiích i každodenním životě

Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, členka programu Ženská práva jsou lidská práva, témata: aktivní rodičovství, genderově citlivá výchova (genderově citlivé knihy pro předškoláky a předškolačky, platforma Rodiče za genderově citlivé vzdělávání)

Kontaktovat nás můžete:
zenskaprava@nesehnuti.cz

NESEHNUTÍ
třída Kpt. Jaroše 18
602 00 Brno
tel.: 543 245 342
mobil: 605 239 579