28.5.2008

Aktivní otcovství

V zemích, kde se otcové mnohem více angažují v každodenní péči o malé děti a tvoří významné procento osob na rodičovské dovolené, dochází k mnohým změnám, které se týkají celé společnosti. Tím, že se muži častěji vyskytují v roli pečujících osob, se ženy na straně druhé prosazují více v politice či ve vedení velkých firem. Z genderové perspektivy tak dochází k větší vyrovnanosti: ženy mají snazší přístup k moci (ve smyslu politického rozhodování), muži naopak k výchově a starosti o děti. Vliv aktivního otcovství se projevuje také ve veřejném prostoru, který je náhle mnohem přístupnější a přátelštější k rodičům a dětem. Veřejné budovy, prostředky hromadné dopravy, ulice, parky – všude tam se počítá s tím, že mohou vstoupit také děti. Souvislost je opět pochopitelná: v zemích, kde péče o děti není doménou pouze žen, ale je záležitostí i mužů, je problematika praktikování rodičovství (dostupnost školek/jeslí, přístupnost veřejného prostoru) problémem mužů i žen.

V neposlední řadě je třeba také zmínit, že dopad aktivního otcovství se týká i takového tématu, jako je násilí na ženách. Ve všech zemích a kulturách, kde se muži podílejí na péči o děti, je výskyt násilí páchaného na ženách výrazně nižší. Proč? Odpověď leží právě v oné vzájemné propojenosti sféry veřejné a rodinné (či soukromé). Dominance mužů v mocenských pozicích není v těchto zemích tak silná, neboť zde vládnou i ženy. A tato větší rovnováha se projevuje také v rodinných vztazích.

Jednotlivé texty této brožury se zabývají dílčími tématy spojenými s aktivním otcovstvím, ať už se jedná o legislativu (jak může stát podporovat větší angažovanost v péči o děti), stereotypy a dogmata o rodičovství, historii otcovství či téma pracujících matek. Všechny autorky se problematice otcovství či rodičovství dlouhodobě věnují a na daná témata realizovaly již několik výzkumů a studií. Věříme, že jejich texty prohloubí váš zájem – jak teoretický, tak praktický – o téma tzv. aktivního otcovství.

Lukáš Sedláček

Stáhnout publikaci Aktivní otcovství v PDF