20.9.2011

Alternativní pojetí menstruace

Nálepka slouží k propagaci ekologicky šetrných dámských hygienických pomůcek. Lze ji lepit na veřejné i soukromé záchody a přispět malou troškou ke změně pohledu na menstruaci jako takovou. Více na: www.zemezena.cz. Nálepka je zdarma.