13.6.2017

Den rovnosti žen a mužů 2017. Za rovné příjmy!

Přečtěte si noviny ke Dni rovnosti žen a mužů 2017. Za rovné příjmy!

Nic ve společnosti nevzbuzuje takové vášně jako nespravedlnost. Rasová segregace, dlouhá pracovní doba nebo odpírání volebního práva ženám jsou tématy, která v minulosti probouzela sociální hnutí a přinášela změnu společnosti. Ani dnešní společnost není nespravedlnosti prostá. Kromě jiných problémů však často zapomínáme na nespravedlnost, která existuje mezi odměňováním mužů a žen na pracovním trhu. V rukou držíte noviny, které se věnují právě tomuto často opomíjenému tématu. Pohodlně se usaďte a přečtěte si o celé problematice články, které pro vás naši autoři a autorky připravili.

Hned v prvním článku se dozvíte, jak velká je platová nerovnost mezi muži a ženami u nás i v Evropě, jaké jsou její příčiny a dopady. V dalším článku vám nabízíme desatero možných řešení, která můžete sami aplikovat pro snížení platové nerovnosti. Myslíte si, že jen přeháníme a nic takového se ve skutečnosti neděje? Tři příběhy skutečných žen, které mají s diskriminací na trhu práce zkušenosti, vás vyvedou z omylu. V dalším článku se pohledem právničky dozvíte, jak se na celý problém dívají české zákony. Zajímá vás příklad ze zahraničí? Přečtěte si o platové nerovnosti v Norsku.

PDF ke stažení ZDE.