20.11.2018

Fighting Sexism- 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu

Publikace Fighting sexism shrnuje 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu a vznikla se snahou shrnout práci NESEHNUTÍ na tématu sexismu ve veřejném prostoru.

Během deseti let jsme vyzkoušely různé způsoby, jak v České republice množství sexistických reklam snížit, a tato publikace má tak mimo jiné ukázat, jaké cesty a strategie jsme volily. Kde se nám dařilo více a kde méně a co je díky naší zkušenosti podle nás nejúčinnější. Publikace tak může sloužit těm, kteří by se bojem proti sexismu, nejenom v českých reklamách, chtěli dále zabývat.

Dnes, po deseti letech trvání anticeny Sexistické prasátečko, vidíme, že lidé si sexismu v reklamě, ale i kolem sebe všímají mnohem více. I proto si myslíme, že se čas Sexistického prasátečka naplnil, a rozhodly jsme se uspořádat poslední, desátý ročník.

Důvodem zabývat se sexismem v reklamě pro nás nebyly reklamy samotné. Sexismus v reklamách jsme vždy braly jako modelový příklad, na kterém je možné ilustrovat nerovnost mezi muži a ženami v naší společnosti. Reklamy totiž společnost nejen zrcadlí, ale také spoluvytváří. V oblasti rovnosti žen a mužů zůstává ještě mnoho témat, která stojí za to prozkoumat. Pro nás je proto teď aktuální práce s mladými lidmi, ve kterých vidíme potenciál pro společenskou změnu vedoucí k větší rovnosti.

 

Stahujte v pdf: fighting sexism