22.1.2013

Genderový audit

Genderový audit je formou sociálního auditu, který firmám a veřejným institucím umožňuje analyzovat vnitřní organizační procesy a nahlédnout na ně z genderové perspektivy. Genderové audity firmám nenařizují, jak změnit chod firmy, ale poskytují vedení firmy či instituce nezávislý pohled zvenčí na genderovou strukturu firmy a případně doporučí, jaká opatření by mohla vést k zlepšení efektivity a větší spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň.

Genderový audit se zaměřuje na několik důležitých oblastí, ze kterých je možné rozpoznat genderové vztahy ve firmě či instituci. První částí auditu je analýza firemních dokumentů (etického kodexu, kariérního řádu a podobně), následuje kvantitativní dotazníkové šetření (uzpůsobené velikosti firmy), kvalitativní rozhovory a diskusní skupiny se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Výstupem z genderového auditu je zpráva pro vedení firmy, případně speciální veřejná zpráva o genderové kondici firmy obsahující shrnutí dobře fungujících mechanismů ve firmě a seznam doporučení, co je možné vylepšit.

Proč si nechat udělat genderový audit?

  • analýza firemního prostředí nejenom z genderového hlediska, ale také z pohledu firemní kultury a zlepšení komunikace ve firmě
  • genderový audit vede k větší spokojenosti žen a mužů na pracovišti, zaměstnanci a zaměstnankyně vědí, že se o ně jejich firma zajímá
  • identifikace dobře nastavených firemních procesů, které tvoří dobrou firemní kulturu a prostor pro zlepšení problematických oblastí díky pohledu auditorského týmu „zvenčí“.
  • Pomáhá upravit přístup firmy k tématům, jako jsou rovné příležitosti, diskriminace, šikana, ale také ageismus, práce s handicapy či přítomnost cizinců/nek ve firmě.

Jak dlouho genderový audit trvá a co od firmy vyžaduje?

Genderový audit běžně trvá od první návštěvě ve firmě dva až tři měsíce. Od firmy vyžaduje především určení jednoho pracovníka/ce, který komunikuje s auditorským týmem a pomáhá mu v orientaci ve firemních předpisech. Následně je třeba cca 30 minut času na individuální rozhovory s lidmi ve firmě, včetně vedení firmy, zhruba dvě hodiny času na skupinový rozhovor a hodina času na závěrečnou prezentaci výsledků auditu buď vedení firmy, nebo celé firmě, podle požadavků firmy. Výstupem z auditu je auditní zpráva, která může mít buď interní podobu pouze pro vedení, nebo veřejnou podobu pro celou organizaci.

Auditorský tým:

Mgr. Petra Havlíková

Mgr. Zora Javorská

Mgr. Kristýna Pešáková

JuDr. Kristýna Rytířová

­

Kontakt:

Pokud máte zájem dozvědět se o genderových auditech více či má Vaše firma o audit zájem, můžete nás kontaktovat na adrese:

zenskaprava@nesehnuti.cz