24.1.2014

Jak na sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy

Účelem Manuálu je zvýšit povědomí o formách genderově stereotypní a sexistické reklamy a možnostech jejího rozpoznání. Dále si Manuál klade za cíl poskytnout praktická doporučení
při tvorbě reklamy. Rovněž má ambici představit progresivní způsob posuzování sexistické reklamy. Je primárně určen osobám, které reklamu posuzují, a těm, kteří ji tvoří.

Elektronickou verzi manuálu najdete zde: MANUAL_SR_WEB_FIN

Tištěná verze manuálu je k dispozici v kanceláři NESEHNUTÍ, Tř. kpt. Jaroše 18, 602 00, Brno.

V Manuálu najdete:

Genderové stereotypy a sexismus v reklamě, Alžběta Možíšová

Kapitola Genderové stereotypy a sexismus v reklamě velmi přehledně zpracovává podoby sexistické a genderově stereotypní reklamy. Popisuje jednotlivé formy sexistické prezentace – stereotypizace, objektifikace, sexualizace, fragmentace, násilí na ženách.

MANUAL_SR_WEB_FIN-page-056

Jazykové vyvážené pojednávání žen a mužů v reklamě, Jana Valdrová

Kapitola Jazykově vyvážené pojednávání žen a mužů v reklamě detailně mapuje podoby jazykového sexismu v reklamních sděleních.

MANUAL_SR_WEB_FIN-page-061

Děti a reklama, Petra Havlíková

Kapitola Děti a reklama se zabývá otázkou dopadu reklamy na děti z hlediska jejich socializace a utváření hodnot.

MANUAL_SR_WEB_FIN-page-062

Posudek Krajského živnostenského úřadu Moravskoslezského kraje z kontroly reklam firmy Day to Day, 

Kapitola reaguje na vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k vybraným sexistickým reklamám „Nedám, ale půjčím“ a „Potřebujete píchnout“ firmy Day to Day. Tento psudek odhaluje nedostatky vyjádření příslušného úřadu.

Odborně lingvistické stanovisko k Protokolu č. 2012/06/54/JucMar z kontroly reklam „Nedám, ale půjčím“ a „Potřebujete píchnout“ firmy Day to Day, Jana Valdrová

Proč se reklama „Potřebujete píchnout“ příčí dobrým mravům aneb alternativní výklad zákona o reklamě, Barbara Havelková

Kapitola je alternativním posudkem k reklamě „Potřebujete píchnout“. Je ukázkou propracované genderově sensitivní interpretace zákona o reklamě a jejího využití při posuzování reklamy.

Vídeň – město, kde na reklamy dohlíží radnice, Kristýna Pešáková

Příklad dobré praxe ze zahraničí.

Severský boj veřejnosti proti „polonahým kráskám“ na billboardech aneb Švédská regulace sexistických reklam v praxi, Vendula Žáková

Příklad dobré praxe ze zahraničí.