13.4.2011

Muži, ženy a násilí

Obsah: interaktivní workshop široce nahlížející na problematiku násilí genderovou optikou. Studující se dozví, co vše je násilí, budeme diskutovat, co násilí umožňuje a jak je možné na něj reagovat. Jsme připraveny workshop tematicky přizpůsobit potřebám třídy.
Délka: min. 2 vyučovací hodiny
Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.)
Máte-li zájem o tento workshop, je potřeba si předem krátce zavolat, případně se setkat a probrat situaci ve třídě, kde bude workshop realizován (Jaké jsou vztahy ve třídě? Dochází na škole k šikaně? Tušíte, že má někdo ze studujících osobní zkušenost s násilím? apod.).