13.4.2011

Násilí páchané (nejen) na ženách

  • Náplň přednášky: základní východiska, seznámení s problematikou několika forem násilí, které zasahuje především ženy (tzv. genderově podmíněné násilí) (domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění, ženská obřízka), prevence, možnosti obrany a pomoci, praktický workshop/hra. Délka: dle dohody 1 až 2 (vyučovací) hodiny. Poznámka: přednášku je možno doplnit o projekci dokumentárního filmu (na DVD). Potřeby: počítač, dataprojektor, ozvučení, ideálně internet. Náklady: mimobrněnské destinace – cestovné (1 osoba).