3.1.2018

Partnerské vztahy

Obsah: Studující prozkoumají své představy o partnerských vztazích a sexuálním životě s ohledem na rovnoprávnost. Uvědomí si potřebu sebepřijetí a respektu vůči různorodosti v oblasti sexuality.
Délka: 2 vyučovací hodiny
Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.)
Tento workshop realizujeme zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce jedné třídy, a to současně, vedené více lektory a lektorkami. Bude tedy potřeba zajistit o jednu místnost/třídu navíc.