13.8.2020

Pod lupou: regulace sexismu v reklamě

Publikace Pod lupou: regulace sexismu v reklamě přináší několik rovin vhledů do regulace sexistické reklamy v České republice. Stěžejní část je věnována kvantitativní a kvalitativní analýze používání Metodické informace k rozeznávání sexismu v reklamě (dále jako Metodika) a přináší nejenom vyčíslení počtu podnětů a správních řízení za léta 2013–2018,ale také kvalitativní sondu do problematických témat regulace, jako je jednotnost rozhodovací praxe, nejasnosti ohledně definice reklamy či odpovědnost zadavatelů a zpracovatelů reklamy.

Kromě analýzy využívání Metodiky najdete v publikaci také shrnutí šetření veřejné ochránkyně práv v daném tématu, nezávislý pohled na několik reklam od Veroniky Bazalové z KVOP, porovnání dvou konkrétních rozhodnutí z jednoho kraje a shrnutí judikatury nejvyšších soudů s důrazem na prvky diskriminace. Na závěr je uvedeno několik doporučení.

Publikace ke stažení: Pod lupou: regulace sexismu v reklamě