29.11.2021

Podpora vzájemného respektu ve školní třídě jako prevence genderové a homofobní šikany

Program je prevencí závažného problému – šikany. Zaměřuje se proto na mezilidské vztahy s důrazem na vztahy v rámci třídního kolektivu s přesahem do dalších oblastí každodenního života studujících. Program je zaměřen na posílení takových kompetencí studujících, jako jsou komunikace, řešení problémů, sociální a personální kompetence a rovněž kompetence občanské. Program pomáhá nastolit ve třídě bezpečný prostor a atmosféru důvěry, a díky tomu otevírá prostor pro upřímné a otevřené diskuze, zkoumání různých postojů a jejich sdílení. Hlavními tématy programu je empatie, identita a jinakost, emoce a zvládání konfliktních situací, sebepřijetí a přijetí jinakosti a šikana. Díky otevření těchto důležitých a těžkých témat si studující budou moct prozkoumat svou vlastní identitu a postoje, vyzkouší si, jak můžou řešit konflikty nenásilně, vytvoří si pravidla třídy nebo se zamyslí nad tím, jakou roli hrají stereotypy a normy ve společnosti, proč a jak vzniká šikana a co můžeme dělat jako jednotlivci nebo kolektiv pro prevenci tohoto jevu.  Program vychází z teorie a metod Nenásilné komunikace, která vnímá způsob komunikace jako klíčový z hlediska možnosti lepšího vzájemného porozumění, spolupráce, respektu a schopnosti řešit konflikty, rozpoznat násilí a vyhledat pomoc.

Program Podpora vzájemného respektu ve školní třídě jako prevence genderové a homofobní šikany

Příloha 1 Obavy a očekávání

Příloha 2 Jak vytvořit pravidla

Příloha 3 Hand signals

Příloha 4 Příběhy

Příloha 5 Hvězda identity

Příloha 6 Řešení konfliktu

Příloha 7 Kartičky potřeb

Příloha 8 Kartičky pocitů

Příloha 9 Schopnosti řešení konfliktů dle NVC

Příloha 10 Schopnost řešení konfliktů dle NVC část A

Příloha 11 Schopnost řešení konfliktů dle NVC část B

Příloha 12 Schopnost řešení konfliktů dle NVC část C

Příloha 13 Schopnost řešení konfliktů dle NVC část D

Příloha 14 Schopnost pozorovat

Příloha 15 schopnost poznat potřeby

Příloha 16 Schopnost zklidnit se

Příloha 17 Schopnost spolupráce

Příloha 18 Schopnost odmítnout černobílé vidění

Příloha 19 Schopnost naslouchat

Příloha 20 Schopnost naplnit potřeby

Příloha 21 Schopnost číst pocity

Příloha 22 Fish bowl

Příloha 23 Co dělat když vidím šikanu

Příloha 24 Zpětná vazba od studujících

Příloha 25 modelové situace

Příloha 26 Fotografie