7.9.2018

Právo versus sexismus

V českých zákonech pojem „sexistická reklama“ nenajdeme, přesto je taková reklama zakázaná. Porušuje totiž dobré mravy, které jsou definovány v zákoně o regulaci reklamy. Publikace Právo versus sexismus – metodický pohled na sexistické reklamy rozšiřuje odborné zdroje, které pomáhají s rozeznáváním aposuzováním sexistické reklamy. Čtenářkám a čtenářům nabízí několik úhlů pohledu na sexismus v reklamě a vykládá právní úpravu, která se k sexistické reklamě váže.

Úvodní text Pohled na sexistickou reklamu v kontextu deseti let zkušeností s udílením anticeny Sexistické prasátečko shrnuje zkušenosti organizace NESEHNUTÍ s tématem a nabízí metody, jak sexismus v reklamě rozeznat. Text Pavly Špondrové rozebírá Metodickou informaci k rozeznávání sexismu v reklamě od Ministerstva průmyslu a obchodu z pohledu hmotného práva. Autorka vykládá například pojem zásah do lidské důstojnosti a jeho různé roviny. Poslední text se zabývá stejnou metodickou informací, ale tentokrát z pohledu procesněprávního. Rozšiřuje výklad k rozhodování správních orgánů, věnuje pozornost neurčitým právním pojmům a možným sankcím zadavatelům a zpracovatelům reklam. Jeho autorem je právník Kanceláře veřejného ochránce práv Martin Šaroch.

Stahujte ve formátu PDF: Právo versus sexismus