25.5.2015

Sexistická reklama – Co je to?

Sexismus funguje na podobném principu jako ostatní druhy diskriminace (např. rasismus). Stojí na představách o chování či vlastnostech určité skupiny, která je definována společným znakem (v tomto případě pohlavím), a tyto předsudky jsou vztahovány na všechny příslušníky dané skupiny bez ohledu na jejich individuální osobnost. Leták Sexistická reklama ke stažení zde.