9.7.2019

Školka pro mě – Jak si užít školku zábavně a citlivě

 

Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi. Reaguje na témata, která jsme diskutovali s rodiči i na potřeby z praxe školek, které jsme sesbírali.

 

Mezi tato témata patří:
– práce s emocemi
– téma vlastního těla a prevence násilí
– téma vlastní identity dětí a jejich projevů, mimo jiné také téma transgender dětí v předškolním věku
– téma pestrých rodin, ze kterých děti pocházejí

 

Šanon je mateřským školám a obdobným zařízením k dispozici zdarma (při úhradě poštovného). Doporučujeme si společně s šanonem do školky objednat také naše lektorky, které materiály vyvíjely a mohou vám ukázat, jak šanon používat a jak s ním pracovat (zdarma při úhradě cestovného pro lektorky).

Kontakt pro objednávky: Kristýna Pešáková

S šanonem si můžete objednat také tematický plakát k vyvěšení do školky, pexeso k volbě povolání a metodiku k němu.

Šanon Školka pro mě ke stažení v pdf.