21.7.2017

Výstava komiksových příběhů Ženy bez hranic

Výstava komiksů inspirovaných skutečnými životními příběhy žen se zkušeností migrace vznikla ve spolupráci s umělkyní Toy Box v roce 2017.

Představuje umělecké zpracování čtyř skutečných životních příběhů žen původem z Tuniska, Sýrie, Čečenska a České Republiky. Komiksy odhalují některé z aspektů života těchto žen, které nevzdávají svou cestu, a navzdory hranicím ve fyzickém prostoru i v myšlení lidí stále hledají lepší budoucnost pro sebe a některé i pro své děti. Výstava propojuje literární žánr komiksu, který umožňuje reflektovat aktuální události, emoce i skutečné životní osudy žen. Komiksové příběhy jsou využitelné ve workshopech pro studující jako vstup do diskuze či k praktickým úkolům spojeným s rozborem aktuálních či historických, politických, sociálních událostí.

Výstava je součástí projektu Migrace optikou genderu a umění, který podpořil International Visegrad Fund. Její realizaci předcházel sběr dvaceti životních příběhů žen aktuálně žijících v České republice, Polsku, Maďarsku a Slovensku nebo z těchto zemí pocházejících. Rozhovory probíhaly od září 2016 do února roku 2017 ve spolupráci s maďarskou organizací Colour Space Association of Pécs, slovenským Inštitútem ľudských práv a Prof. Dr. Hab. Halinou Grzymała-Moszczyńskou z Jagellonské univerzity v Krakově.

Výstavu si můžete vytisknout v českém a anglickém jazyce či zapůjčit v českém jazyce na e-mailu: distribuce@nesehnuti.cz

 

Exhibition of comics inspired by real life stories of women who have experienced migration: Artistic adaptation of real life stories of four women from Tunisia, Syria, Chechnya, and the Czech Republic. The comic stories reveal some of the aspects of the lives of women who don’t give up and who are, despite the borders – both in the real world and in the minds of people – still looking for a better future for themselves and/or their children. The exhibition combines the literary genre of comics, emotions, and real life stories to help us reflect on the current events. The comic stories can be used in workshops for students to open a discussion or for practical tasks related to the analysis of the current and historical political and social events.

NESEHNUTÍ (Czech Republic) in collaboration with Toy Box (Czech Republic): “In recent years, there has been an increase in xenophobia. We need to resist racism and xenophobia in everyday life, and we shouldn’t keep silent,” says Toy Box. She fights prejudice by telling the stories of those who have experienced migration through art – in the WOMEN WITHOUT BORDERS exhibition, through comics.

You can book the exhibition at distribuce@nesehnuti.cz.

 

Příběh Ameny původem ze Sýrie:

Amena verze pdf v českém jazyce

 

Story of Amena from Syria:

English version

Amena version pdf in English

 

Příběh Nikoly původem z České republiky:

Nikola verze pdf v českém jazyce

 

Story of Nikola from Czech Republic:

English version

Nikola version pdf in English

 

Příběh Rebiat původem z Čečenska:

Rebiat verze pdf v českém jazyce

 

Story of Rebiat from Chechnya:

English version

Rebiat version pdf in English

 

Příběh Salmy původem z Tuniska:

Salma verze pdf v českém jazyce

 

Story of Salma from Tunisia:

English version

Salma version pdf in English

 

Uvodní panel výstavy Ženy bez hranic v českém jazyce

Introductory exhibition panel Women Without Borders pdf in English