31.12.2019

Vzdělávací program: Genderové stereotypy, média a reklama

Program zahrnuje sérii čtyř workshopů v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující seznámeni s úvodem do tématu genderové rovnosti, jsou jim vysvětleny základní pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislosti a východiska. Důležitým výstupem workshopu jsou osvojené metody překonávání genderových stereotypů v každodenním životě. V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce. V druhé části jsou uvedeni do tématu médií a genderových stereotypů na příkladu reklam. Genderové stereotypy jsou vysvětleny na praktických příkladech reklam a dalších mediálních obsazích. V třetí části workshopu studující prozkoumají důsledky stereotypní reprezentace žen a mužů v médiích a reklamě (nejenom) pro jejich každodenní život. Ve čtvrté části studující aplikují znalosti získané v předchozích workshopech do tvorby vlastního mediálního výstupu, který reflektuje některý z genderových stereotypů ve společnosti.

Program Genderové stereotypy, média a reklama

Příloha 1 Sněhová koule společenských rolí

Příloha 2 Obrázky známých lidí či modelových osob

Příloha 3 Překlad Macho Fabriken

Příloha 4 Zadání pro práci skupin tvoření, reflexe krabice

Příloha 5 Obrázek květiny

Příloha 6 Fun facts média kvíz

Příloha 7 Pracovní listy s otázkami pro tvorbu modelové osoby

Příloha 8 Grafiky klíčových slov z reklam na dětské hračky

Příloha 9 Překlad videoreklam do ČJ

Příloha 10 Prezentace

Příloha 11 Sada reklam k aktivitě Uhodni, na co je daná reklama

Příloha 12 Koláž reklam – tělo a vzhled žen a mužů

Příloha 13 Obrázky tweetů

Příloha 14 Sada otázek pro práci s tweety

Příloha 15 Prezentace s tweety

Příloha 16 Oboustranné sady kartiček – zrcadlo nerovnosti

Příloha 17 Obrázky k tvorbě příběhů 1 – zrcadlo nerovnosti

Příloha 18 Obrázky k tvorbě příběhů 2 – zrcadlo nerovnosti

Příloha 19 Obrázky k tvorbě příběhů 3 – zrcadlo nerovnosti

Příloha 20 Audio nahrávka příběh Anguse

Příloha 21 Ukázky přeznačených reklam

Příloha 22 Tipy na přeznačení reklam

Příloha 23 Průvodní metodický list k prezentaci

Příloha 24 Průvodní metodický list k aktivitě příběh Anguse

Genderové stereotypy a media – kompletní zadání a pracovní listy pro studující

Zpráva o ověření programu_Genderové stereotypy, média a reklama

This work including all the attachments is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Materiál vznikl v rámci projektu Schools of Equality, který byl podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.