29.11.2021

Vzdělávací program: Rovnost a participace

Program Rovnost a participace se soustředí na posilování aktivního občanství a kompetencí k utváření demokratické kultury. Zaměřuje se na kultivaci kompetencí směřujících k odhalování nerovností a schopnosti dané nerovnosti řešit s ohledem na inkluzivitu, rovnost a respekt k celé komunitě. Program čerpá  z participativních metod a nenásilné komunikace, což  studující vede k sebevědomému postoji  s respektem k ostatním a odvaze vytvářet společnost tyto hodnoty respektující.

Vzdělávací program Rovnost a participace

Příloha 1 Pracovní sešit Rovnost začíná ve škole

Příloha 2 (K)rokujeme: Od nerovnosti k participaci

Příloha 3 Role do skupiny

Posudek 1

Posudek 2

Zpráva o ověření programu v praxi