2.1.2020

Vzdělávací program: Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Program je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc.

BK II Vzdělávací program_Zdravé partnerské vztahy bez násilí na web

Přílohy program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

This work including all the attachments is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Materiál vznikl v rámci projektu Schools of Equality, který byl podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.