2.1.2020

Vzdělávací program: Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Program je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc.

 

 

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Příloha 1 Emoční zvířátka

Příloha 2 Fotopříběh

Příloha 3 Příběhy partnerské vztahy

Příloha 4 Různorodé penisy

Příloha 5 Různorodé vulvy

Příloha 6 Prezentace ruce

Příloha 7 Prezentace násilí

Příloha 8 Příběhy genderově podmíněné násilí

Příloha 9 Kde se může odehrávat násilí

Příloha 10 Analýza textů

Příloha 11 Příběh běžného dne

Příloha 12 Zpětná vazba meme

Příloha 14 Příběhy souhlas

Příloha 15 Škála

Příloha 16 Pracovní listy pohádky

Příloha 17 Smajlíci

Příloha 18 Prezentace stereotypy

Příloha 19 Zpráva o ověření programu v praxi_Pratnerské vztahy bez násilí

This work including all the attachments is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative commons [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z WWW: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Materiál vznikl v rámci projektu Schools of Equality, který byl podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.