2.1.2020

Vzdělávací program: Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Program je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc.

 

 

Program ke stažení

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Přílohy ke stažení

Příloha 1 Emoční zvířátka

Příloha 2 Fotopříběh

Příloha 3 Příběhy partnerské vztahy

Příloha 4 Prezentace ruce

Příloha 5 Prezentace násilí

Příloha 6 Příběhy genderově podmíněné násilí

Příloha 7 Kde se může odehrávat násilí

Příloha 8 Analýza textů

Příloha 9 Příběh běžného dne

Příloha 10 Zpětná vazba meme

Příloha 11 Příběhy souhlas

Příloha 12 Škála

Příloha 13 Pracovní listy pohádky

Příloha 14 Smajlíci

Příloha 15 Prezentace stereotypy

Příloha 16 Zpráva o ověření programu v praxi_Pratnerské vztahy bez násilí

Pracovní listy ke stažení

Pracovní list 1 Příběhy partnerské vztahy

Pracovní list 2 Příběhy genderově podmíněné násilí

Pracovní list 3 Analýza textů

Pracovní list 4 příběhy souhlas

Pracovní list 5 Pohádky

 

This work including all the attachments is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative commons [online]. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z WWW: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Materiál vznikl v rámci projektu Schools of Equality, který byl podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.