5.11.2020

Workshop „Bez násilí“ – také online

Víme, že pro studující je současná situace náročná a podepisuje se také na atmosféře ve třídě a vztazích ve třídním kolektivu. Zároveň aktuální statistiky poukazují, že v souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru dochází ke zvýšení míry násilí v domácnostech a ztížení možnosti vyhledat pomoc, pokud se osoba ocitne v násilné situaci. Proto jsme se rozhodli nabídnout Vám  workshop zaměřený na prevenci násilí, šikany a konfliktů ve třídě, který je možné realizovat také ONLINE.

Workshop je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Workshop se přizpůsobuje aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami studující.

Délka workshopu: 3 vyučovací hodiny offline nebo 1 vyučovací hodina online

Workshop je určen pro: 8. a 9. třídy základních škol a střední školy.

Momentálně workshop nabízíme zdarma.

V případě zájmu o tento workshop kontaktujte Evu Colledani na e-mailu: eva@nesehnuti.cz