14.4.2021

Workshop Sexismus v reklamě a médiích – také online

V našem workshopu se studující naučí rozpoznávat sexismus v médiích, zejména v reklamě a budou moct diskutovat o jeho dopadech na naši společnost. Workshop přispívá ke zvýšení mediální gramotnosti studujících a rozvíjí u jejich kritické myšlení. 

Hlavním tématem workshopu je sexismus v rekamě. Sexismus je typem diskriminace založené na nerovném zacházení na základě pohlaví. Sexistická reklama je potom taková reklama, která využívá stereotypního zobrazování lidí na základě jejich pohlaví, a tímto zobrazováním zesměšňuje, ponižuje, snižuje důstojnost těchto skupin lidí vůči jiným lidem (ženy, muži, homosexuální, transgender, nebinární, intersexuální osoby).

Délka workshopu: 2 vyučovací hodiny offline i online 

Workshop je určen pro: 8. a 9. třídy základních škol a střední školy

Momentálně workshop nabízíme zdarma.

V případě zájmu o tento workshop kontaktujte Evu Colledani na e-mailu: eva@nesehnuti.cz