Infomateriály

Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj. Naše infomateriály si můžete taky zdarma objednat v papírové formě a šířit tím informace o feminismu a ženských právech. Publikace je můžno i zakoupit. Jejich cena se pohybuje od 10 do 120 Kč a jejich zakoupením podpoříte naši další činnost. Vše je možno objednat na: distribuce@nesehnuti.cz.

Školka pro mě – Jak si užít školku zábavně a citlivě

  Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe… » pokračování

Migration and Storytelling: Examples of Good Practice

The current public debate on migration in the Czech Republic is accompanied by the fear of the unknown. Despite the experiences with admitting people affected by war or other difficulties and the fact that migration is a natural part of human history, the current debate is permeated with panic, misinterpretation, stereotypes, ignorance of relevant facts,… » pokračování

Den rovnosti žen a mužů 2017. Za rovné příjmy!

Přečtěte si noviny ke Dni rovnosti žen a mužů 2017. Za rovné příjmy! Nic ve společnosti nevzbuzuje takové vášně jako nespravedlnost. Rasová segregace, dlouhá pracovní doba nebo odpírání volebního práva ženám jsou tématy, která v minulosti probouzela sociální hnutí a přinášela změnu společnosti. Ani dnešní společnost není nespravedlnosti prostá. Kromě jiných problémů však často zapomínáme… » pokračování

Pohlednice proti sexismu

Vydali jsme vtipné pohednice proti sexismu v reklamě. Pohlednice vycházejí ve čtyřech variantách – jedna z pohlednic je zmenšenou verzí živého billboardu, další zobrazují určité sexistické prvky běžných reklam a dovádějí je do absurdních rovin. Na druhé straně pohlednic naleznete informace o sexismu, co můžete dělat v případě, že vám nějaká reklama připadá sexistická (jaké… » pokračování

Ženy a životní prostředí

Leták Ženy a životní prostředí pojednává o ekofeminismu jako součástí ženskoprávního hnutí. Současně upozorňuje na environmnetální souvislosti používání klasických dámských hygienických potřeb, hormonální antikoncepce a dětských jednorázových plen. Nabízí také environmentálně šetrné alternativy.