Letáky

Sexistická reklama – Co je to?

Sexismus funguje na podobném principu jako ostatní druhy diskriminace (např. rasismus). Stojí na představách o chování či vlastnostech určité skupiny, která je definována společným znakem (v tomto případě pohlavím), a tyto předsudky jsou vztahovány na všechny příslušníky dané skupiny bez ohledu na jejich individuální osobnost. Leták Sexistická reklama ke stažení zde.

Ženy a životní prostředí

Leták Ženy a životní prostředí pojednává o ekofeminismu jako součástí ženskoprávního hnutí. Současně upozorňuje na environmnetální souvislosti používání klasických dámských hygienických potřeb, hormonální antikoncepce a dětských jednorázových plen. Nabízí také environmentálně šetrné alternativy.

Historie feminismu

Leták Historie feminismu – první a druhá vlna feminismu i hlavní feministické proudy současnosti, popis situace a klíčové osobnosti jednotlivých období ve světě i v českých luzích a hájích. Leták najdete zde: leták historie feminismu

Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské

Leták Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské – informace upozorňující na stereotypy a předsudky pojící se s otcovstvím a mateřstvím. Leták obsahuje mj. Tyto kapitoly: Otcové a genderové stereotypy, Tátové ve Skandinávii, Výchova k mateřství a láska k dětem či Když je táta na rodičovské…. V letáku najdete i internetové odkazy, slovníček souvisejících pojmů a… » pokračování