Letáky

Migration and Storytelling: Examples of Good Practice

The current public debate on migration in the Czech Republic is accompanied by the fear of the unknown. Despite the experiences with admitting people affected by war or other difficulties and the fact that migration is a natural part of human history, the current debate is permeated with panic, misinterpretation, stereotypes, ignorance of relevant facts,… » pokračování

Sexistická reklama – Co je to?

Sexismus funguje na podobném principu jako ostatní druhy diskriminace (např. rasismus). Stojí na představách o chování či vlastnostech určité skupiny, která je definována společným znakem (v tomto případě pohlavím), a tyto předsudky jsou vztahovány na všechny příslušníky dané skupiny bez ohledu na jejich individuální osobnost. Leták Sexistická reklama ke stažení zde.

Ženy a životní prostředí

Leták Ženy a životní prostředí pojednává o ekofeminismu jako součástí ženskoprávního hnutí. Současně upozorňuje na environmnetální souvislosti používání klasických dámských hygienických potřeb, hormonální antikoncepce a dětských jednorázových plen. Nabízí také environmentálně šetrné alternativy.

Historie feminismu

Leták Historie feminismu – první a druhá vlna feminismu i hlavní feministické proudy současnosti, popis situace a klíčové osobnosti jednotlivých období ve světě i v českých luzích a hájích. Leták najdete zde: leták historie feminismu

Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské

Leták Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské – informace upozorňující na stereotypy a předsudky pojící se s otcovstvím a mateřstvím. Leták obsahuje mj. Tyto kapitoly: Otcové a genderové stereotypy, Tátové ve Skandinávii, Výchova k mateřství a láska k dětem či Když je táta na rodičovské…. V letáku najdete i internetové odkazy, slovníček souvisejících pojmů a… » pokračování