Přednášky

Přednášky se mohou ve školách (či jinde) uskutečnit jednotlivě nebo jako cyklus, který podá ucelený základní přehled o problematice ženských práv a rovnosti žen a mužů. Dle domluvy mohou být doplněny o promítání různých filmových dokumentů a interaktivními workshopy. Přednášky se konají zdarma. Pouze u mimobrněnské destinace vždy žádáme o proplacení cestovného. Honoráře nejsou povinné, ale samozřejmě vítané.
Přednášky lze spojit s uvedením některé z našich výstav ve vaší škole, centru, knihovně apod. Chcete-li si některou z přednášek objednat, kontaktujte nás na: zenskaprava@nesehnuti.cz. Součástí přednášky je také distribuce tematických letáků a brožurek zdarma.

Partnerské vztahy

Obsah: Studující prozkoumají své představy o partnerských vztazích a sexuálním životě s ohledem na rovnoprávnost. Uvědomí si potřebu sebepřijetí a respektu vůči různorodosti v oblasti sexuality. Délka: 2 vyučovací hodiny Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.) Tento workshop realizujeme zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce jedné třídy, a to současně, vedené více lektory a lektorkami. Bude tedy potřeba zajistit o jednu místnost/třídu… » pokračování

Sexismus a gender nejen v reklamě

Balíček přednášek a workshopů NESEHNUTÍ pro střední školy a gymnázia (a 8. a 9. třídy základních škol) Smyslem cyklu přednášek a workshopů je seznámit studentky a studenty s problematikou genderu, stereotypů, které se pojí s rolí žen a mužů, diskriminací, která z toho může v praktickém životě vyplývat. Přičemž diskriminace na základě pohlaví bude… » pokračování

Muži, ženy a násilí

Obsah: interaktivní workshop široce nahlížející na problematiku násilí genderovou optikou. Studující se dozví, co vše je násilí, budeme diskutovat, co násilí umožňuje a jak je možné na něj reagovat. Jsme připraveny workshop tematicky přizpůsobit potřebám třídy. Délka: min. 2 vyučovací hodiny Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.) Máte-li zájem o tento workshop,… » pokračování