Přednášky

Přednášky se mohou ve školách (či jinde) uskutečnit jednotlivě nebo jako cyklus, který podá ucelený základní přehled o problematice ženských práv a rovnosti žen a mužů. Dle domluvy mohou být doplněny o promítání různých filmových dokumentů a interaktivními workshopy. Přednášky se konají zdarma. Pouze u mimobrněnské destinace vždy žádáme o proplacení cestovného. Honoráře nejsou povinné, ale samozřejmě vítané.
Přednášky lze spojit s uvedením některé z našich výstav ve vaší škole, centru, knihovně apod. Chcete-li si některou z přednášek objednat, kontaktujte nás na: zenskaprava@nesehnuti.cz. Součástí přednášky je také distribuce tematických letáků a brožurek zdarma.

Sexismus a gender nejen v reklamě

Balíček přednášek a workshopů NESEHNUTÍ pro střední školy a gymnázia (a 8. a 9. třídy základních škol) Smyslem cyklu přednášek a workshopů je seznámit studentky a studenty s problematikou genderu, stereotypů, které se pojí s rolí žen a mužů, diskriminací, která z toho může v praktickém životě vyplývat. Přičemž diskriminace na základě pohlaví bude… » pokračování

Násilí páchané (nejen) na ženách

Náplň přednášky: základní východiska, seznámení s problematikou několika forem násilí, které zasahuje především ženy (tzv. genderově podmíněné násilí) (domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění, ženská obřízka), prevence, možnosti obrany a pomoci, praktický workshop/hra. Délka: dle dohody 1 až 2 (vyučovací) hodiny. Poznámka: přednášku je možno doplnit o projekci dokumentárního filmu (na DVD). Potřeby: počítač, dataprojektor,… » pokračování