Publikace

Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj. Naše infomateriály si můžete taky zdarma objednat v papírové formě a šířit tím informace o feminismu a ženských právech. Publikace je můžno i zakoupit. Jejich cena se pohybuje od 10 do 120 Kč a jejich zakoupením podpoříte naši další činnost. Vše je možno objednat na: distribuce@nesehnuti.cz.

Sexistická reklama

Vydali jsme publikaci Sexistická reklama shrnující těchto deset let naší odborné část naší práce, zahrnující spolupráci s institucemi regulujícími reklamu, shrnuje tato publikace, jež přináší průřez našimi odbornými pracemi za poslední dekádu.

Pod lupou: regulace sexismu v reklamě

Publikace Pod lupou: regulace sexismu v reklamě přináší několik rovin vhledů do regulace sexistické reklamy v České republice. Stěžejní část je věnována kvantitativní a kvalitativní analýze používání Metodické informace k rozeznávání sexismu v reklamě (dále jako Metodika) a přináší nejenom vyčíslení počtu podnětů a správních řízení za léta 2013–2018,ale také kvalitativní sondu do problematických témat… » pokračování

Vzdělávací program: Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Program je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc. BK II Vzdělávací program_Zdravé partnerské vztahy bez násilí na web Přílohy program Zdravé partnerské vztahy bez násilí » pokračování

Vzdělávací program: Genderové stereotypy, média a reklama

Program zahrnuje sérii čtyř workshopů v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující seznámeni s úvodem do tématu genderové rovnosti, jsou jim vysvětleny základní pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislosti a východiska. Důležitým výstupem workshopu jsou osvojené metody překonávání genderových stereotypů… » pokračování

Jak vnímáme sexistickou reklamu

Když skupina dobrovolnic z NESEHNUTÍ v roce 2009 začala vést kampaň proti sexismu v reklamách, neměla žádná data o tom, kolik takových reklam v Česku existuje, jak je lidé vnímají a co si o nich myslí třeba dospívající generace. I přesto měly pocit, že sexistická reklama je téma, které stojí za to v Česku otevřít…. » pokračování

Školka pro mě – Jak si užít školku zábavně a citlivě

  Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe… » pokračování

Měla babka čtyři jabka a dědoušek… pět?

Nová publikace NESEHNUTÍ Měla babka čtyři jabka a dědoušek… pět? čtivě popisuje problematiku nerovného odměňování. V publikaci s podtitulem Aneb co si o nerovném odměňování žen a mužů myslí česká veřejnost najdou čtenářky a čtenáři nejen informace o příčinách a důsledcích nerovného odměňování žen a mužů v Česku, ale také se dozví, jak můžou sami napomoci tomu, aby si ženy mohly za svou práci vychutnat stejný koláč jako muži.

Fighting Sexism- 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu

Publikace Fighting sexism shrnuje 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu a vznikla se snahou shrnout práci NESEHNUTÍ na tématu sexismu ve veřejném prostoru. Během deseti let jsme vyzkoušely různé způsoby, jak v České republice množství sexistických reklam snížit, a tato publikace má tak mimo jiné ukázat, jaké cesty a strategie jsme volily. Kde se nám dařilo… » pokračování

Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti

Vydali jsme publikaci, která se zabývá hlubšími souvislostmi nerovnosti v odměňování mezi ženami a muži.

Představujeme životní příběhy šesti žen, které pocházejí z různých prostředí, mají rozdílný věk i zkušenosti z různých oblastí práce včetně sféry neoficiálního tzv. černého trhu. Příběhy jsou doplněny aktuálními výzkumy i odbornými diskuzemi, které se dotýkají nerovného postavení žen a mužů v České republice.

Právo versus sexismus

V českých zákonech pojem „sexistická reklama“ nenajdeme, přesto je taková reklama zakázaná. Porušuje totiž dobré mravy, které jsou definovány v zákoně o regulaci reklamy. Publikace Právo versus sexismus – metodický pohled na sexistické reklamy rozšiřuje odborné zdroje, které pomáhají s rozeznáváním aposuzováním sexistické reklamy. Čtenářkám a čtenářům nabízí několik úhlů pohledu na sexismus v reklamě a vykládá… » pokračování